Монета Португалия - 40-летие революции гвоздик. Европейский союз

Португалия - 40-летие революции гвоздик