Монета Словения - пещера Постойнска-Яма. Европейский союз

Словения - пещера Постойнска-Яма