Монета Италия - Джованни Пасколи. Европейский союз

Италия - Джованни Пасколи