Монета Сочи 2014 - Эмблема Игр (в цвете). Россия

Сочи 2014 - Эмблема Игр (в цвете)