Монета 2 толара 1998 г.. Словения

2 толара 1998 г.
2 толара 1998 г.