Монета 50 стотинов 1992 г.. Словения

50 стотинов 1992 г.
50 стотинов 1992 г.