Монета 20 стотинов 1993 г.. Словения

20 стотинов 1993 г.
20 стотинов 1993 г.