Монета 10 стотинов 1993 г.. Словения

10 стотинов 1993 г.
10 стотинов 1993 г.