Монета 1 рубль - Шевченко. СССР

1 рубль - Шевченко